Ekológia

V ekologickej oblasti sa často správame tak isto, ako sa doteraz správali finančné inštitúcie: hľadáme okamžité uspokojenie bez ohľadu na dôsledky. Dopady globálnej ekologickej krízy sú však vážnejšie a nadmerná spotreba prírodných zdrojov ohrozuje budúcnosť našej planéty.

Spracovatelia koží, ktorých Royal Market zastupuje, patria medzi popredné svetové firmy v presadzovaní ekologických postupov pri výrobe a logistike. Vysoko kvalitné usne v porovnaní s inými sú trvácnejšie, čo je samo o sebe šetrné k životnému prostrediu a časom sú na sto percent recyklovateľné. Koža je vedľajším produktom mäsového priemyslu, zvieratá sú chované a porážané na potraviny a ich koža predávaná garbiarňam, kde je zušľachtená a transformovaná do finálnych výrobkov ako nábytok, odevy, obuv, atď.

Všetky kože v našej Royal & Diamond Collection sú spracovávané v EÚ a výhradne z európskej suroviny. Royal Market neobchoduje s kožou ani surovinou, ktorá pochádza z Brazílie. Nepodporujeme tak nelegálne a bezohľadné pustošenie dažďových pralesov, na úkor nekontrolovaného rozširovania pasienkov pre veľkochovy dobytka. Tovar doručujeme k zákazníkovi maximálne efektívnym spôsobom, prostredníctvom kuriérnej spoločnosti. Neznečisťujeme tak naše životné prostredie a nemrháme vzácne prírodné zdroje ako je tomu pri individuálnej preprave tovaru. Royal Market recykluje odpad, ktorý vzniká pri spracovávaní koží v čalúnnických dielňach. Nekončí tak na skládkach, alebo v spaľovniach. Touto cestou sa chceme poďakovať našim klientom, ktorí majú rovnakú snahu prispieť k ochrane nášho životného prostredia.