Elle – pi, skupina Gruppo Mastrotto

Elle piSkupina Gruppo Mastrotto bola založená v roku 1958, keď Santo a Bruno so svojím otcom Arcisom boli základom toho, čo je dnes priemyselnou realitou s obratom vyše 450 miliónov eur ročne. Skúsenosti, vášeň a remeselnícke schopnosti spolu s technickým zázemím a silnou motiváciou sú hlavnými charakteristikami tejto spoločnosti, ktorá spracováva kože už viac ako päťdesiat rokov.

Všetky produkty sú výsledkom dôkladného výberu suroviny a dokonalého spracovania. Každá koža vystihuje starostlivé pozorovanie sveta módy a dizajnu a je vyvinutá vďaka pokrokovým technológiám šetrným k životnému prostrediu. “Diamond collection” je jednou z najsilnejších značiek. Všetky kože sú vyrábané výhradne z kvalitnej európskej suroviny. Diamond collection je zárukou kvality, ponúka bohatý výber koží európskeho pôvodu, dokonalého spracovania prostredníctvom technického výskumu a inovácie a uspokojuje ľudskú vášeň a predstavy až do najmenších podrobností. Neustále rozširovanie sortimentu výrobkov a farieb má za cieľ ponúknuť zákazníkom maximálny výber z tradičných a moderných koží a splniť tak všetky požiadavky kladené na interiér, priemyselnú výrobu bytového a kancelárskeho nábytku, gastrozariadení, automobilový a lodný priemysel.

Gruppo Mastrotto investuje a prijíma také opatrenia, ktoré znižujú vplyv výroby a logistiky na životné prostredie. Táto politika viedla k implementácii procesu na báze vody, dokončenie výstavby purifikačnej prevádzkarne a zníženiu emisií CO2 prostredníctvom kogenerácie rastlín. Efektívne využívanie zdrojov a uplatňovanie najlepších technológii umožňuje nanajvýš ekologicky produkovať najvyššiu kvalitu koží. Svedectvom konkrétnych opatrení je zisk certifikátu kvality UNI EN ISO 9001 a environmentálna certifikácia v súlade s požiadavkami normy UNI EN ISO 14001.