Kvalita kože

Koža značky Royal & Diamond Collection od firmy Royal Market kvalitou jednoznačne prevyšuje všetky konkurenčné ponuky. Spracovatelia koží, ktorých zastupujeme, patria medzi svetovú extratriedu v kožiarskom priemysle. Svedčí o tom množstvo významných ocenení udelených za kvalitu, inováciu, zavádzanie ekologických postupov a viac ako 100 ročná tradícia a skúsenosti so spracovaním kože. Snahou Royal Market je ponúknuť zákazníkovi poctivú kvalitu vo všetkých ohľadoch a vo všetkých cenových kategóriách.

Pojem kvalita vnímame v týchto rovinách:

  • komfort
  • životnosť
  • výťažnosť
  • ekológia

 

Najdôležitejším ukazovateľom komplexnej kvality sú udelené certifikáty od renomovaných medzinárodných inštitúcii a oficiálne výsledky záťažových testov všetkých koží. Pre porovnanie dosiahnutých výsledkov s EÚ normami je nevyhnutné rozlišovať jednotlivé typy koží, pretože pre ne platia rozdielne normy. Podľa spôsobu spracovania poznáme tieto základné typy lícových koží: farbená, semianilínová, anilínová. Každý z týchto základných typov sa delí na niekoľko podskupín, ktoré sa od seba odlišujú špecifickou technológiou spracovania. Medzi lícové kože nepatrí štiepenka a by cast.