Životnosť kože

Životnosť kože ovplyvňuje pôvod a kvalita suroviny a samozrejme technológia spracovania a kvalita povrchových farieb. Na životnosť kože má tiež vplyv kvalita ostatných použitých čalúnnických materiálov a remeselnícke spracovanie koženého nábytku. Významnú úlohu zohráva starostlivosť o kožu a pravidelná údržba. Pri korigovaných a farbených kožiach je dobrým ukazovateľom výsledok záťažových testov na otery, stálofarebnosť, flexometriu a i.

Najdlhšiu životnosť majú plne prírodné anilínové kože. Ich životnosť sa odhaduje až na 100 rokov. Tieto kože si vytvárajú svoju charakteristickú patinu. Táto vlastnosť je autentickým znakom prírodnej kože.

Výbornú, viac ako dvojnásobnú životnosť oproti bežne predávaným kožiam majú kože z kvalitnej suroviny, nekorigované a farbené najkvalitnejšími farbami. Životnosťou 20 až 30 rokov vyniká najmä surovina z európskych býkov (Royal collection). Býčia surovina má hustejšie tkanivo ako kravská. Je pevná, nenaťahuje sa a tým zabraňuje povrchovým farbám praskať.

Najnižšiu životnosť 2 až 10 rokov majú korigované kože a kože farbené lacnými farbami. Svoj pôvodný a napohľad dokonalý vzhľad si zachovávajú pomerne krátky čas a potom sa veľmi rýchlo znehodnocujú.