Naše kože nájdete všade tam, kde je kvalita výrobkov a spokojnosť zákazníka nielen prázdnym reklamným sloganom, ale aj priemyselnou a obchodnou realitou.