Referencie

Koža sa považuje za vysoko exkluzívny materiál, ktorý vtláča pečať luxusu interiérom a výrobkom všetkých štýlov. Kožený nábytok vždy svedčí o dlhodobej hodnote, elegancii a komforte. A napokon, sedenie na kvalitnej koži je príjemné, pretože koža kopíruje izbovú teplotu (neplatí to pre korigované a ťažko farbené kože, ani štiepenku).

Rovnako dôležité ako kvalitná koža, je aj použitie masívnej kostry, kvalitných výplní a kvalitné remeselnícke spracovanie. Nájsť kvalitného výrobcu a presvedčiť sa o jeho kvalite, ale nemusí byť ľahké napriek tomu, že ho máme na dosah. Výrobcom, ktorí nás presvedčili o kvalite svojich produktov, patrí naše uznanie.

Sedalux TLM design exCorde Krupec
Styler Spirit Style brik citadel
simpa Eden domus Visione alnea
Prunus Kleinert